Frågor och Svar

Med denna länk kommer du till SeniorNet Malmös hemsida där det finns en hel del intressant och lärorikt.”Man behöver ju inte uppfinna hjulet en gång till”!  Klicka här på>Frågor och Svar  så kommer du direkt till SeniorNet Malmös hemsida med många redan ställda och besvarade frågor.