Så började det!

Att sedan förra seklet runt 80-talet ha blivit ifrågasatt när man med stapplande steg började ägna sig åt den nya tekniken med en SINCLAIR ZX81 dator och överraskande nog ha klarat av att ha programmerat in en klocka där tim- och minutvisaren c8irkulerade runt och visade exakt tid.

När man sedan fick tillgång till IBM, s första datorer med DOS operativsystem som ett naturligt sätt att övervaka och sköta hårddisken, då kände man sig verkligen inne i dataåldern.
Sedan kom Lotus 123, föregångare till Microsoft Office program, som gav möjligheter att på ett lättare sätt ”programmera” in olika kalkyler som budgetar etc.

Jag glömmer aldrig när jag stolt visade upp en kommande budget, gjord i Lotus 123 kalkyl, för mina chefer där man med enkla snabba ändringar kunde förändra resultatet till av dem önskat resultat.
När sedan ordföranden efteråt tog mig åt sidan och bad mig att vid nästa budgetgenomgång göra det på det gamla vanliga sättet, alltså med papper, penna, radergummi och räknemaskin då kände man sig inte fullt så säker på att man (dvs. cheferna) verkligen vara inne i en annan teknikålder.
http://www.microsoft.com/sverige/msab/citizenship/pro.mspx

Tiden rinner i väg och en annan era stod för dörren som pensionär. Inte kunde man nu hoppa av den framtid som man nu hade tangerat.
Nu fanns Internet med vars hjälp man kunde vidga vyerna och söka information utöver den begränsade värld som anställd hade inneburit. På ett fritt och ordnat sätt sökte man nu på Internet fick lära sig mycket, – ibland gjorde man sina misstag men som regel blev det bara positiva upplevelser.

Året var 1998 då jag tittade på föreningar och kom in på SeniorNet, en förening för 55+are, där äldre lär äldre utnyttja och uppleva datorns värld. Snabbt hittade flera intresserade 55+ medborgare i Norrköping varandra och träffades hos ett dataföretag. jag tillsammans med några andra aktiva SeniorNet medlemar en förening, SenioNet Norrköping. Med stor välvilja från Pronova-ledning och fastighetsägare fick vi också disponera lokal där vi fortfarande har vår verksamhet.

Genom Internet fick vi också kontakt med Bill Gates ”Unlimited Potential”
och tack vare deras välvilliga sponsring har vi nu ett 20-tal datorer med program för vår grundläggande dataintroduktion för äldre Norrköpings medborgare. http://www.microsoft.com/sverige/msab/citizenship/pro.mspx

Med stor tillfredsställelse och inte minst med stolthet känns det jättebra att med våra ca 470 medlemmar samt aktivt ideellt arbetande ledare och ÖppetHus –värdar, få vara med och verka här i ProNova husen tillsammans med alla övriga unga framtidsföretag.

Tänk på framtiden –
”SeniorNettare” dör aldrig ut!

Lars Söderholm
ordförande (1998—2012)
http://www.seniorit.se