Seniornet Norrköping efter 15-års verksamhet 1998 – 2012

—Historik . (Nästa år 2018 kommer ytterligare 5-års historik att läggas till!)

SeniorNet bildades 1986 i USA och har sitt ursprung ur ett forskningsprojekt av Markle Stiftelsen.
—Till Sverige kom SeniorNet 1998 genom ett initiativ av föreningen KvinnorKan.
—Nio dataintresserade personer anmälde sig som medlemmar i SeniorNet Sverige, och blev inbjudna av Ulla Kull till hennes företag Hurema AB där SeniorNet Norrköping bildades 1998 04 18 med nio medlemmar varav två fortfarande är aktiva i föreningen.
Titta och läs mer här!